Raufossrennet som var satt til 29/1 må vi beklageligvis avlyse på grunn av snømangel. Vi har vurdert ulike alternativer i forhold til å fylle på med snø, endring av løypetrasèer og diverse andre alternativer, men vi ser ingen annen mulighet enn at vi må avlyse. Det vil rett og slett være umulig å gjennomføre noe godt renn på Raufoss 29/1. Kretsen og TD er informert i dag. Vi håper at det vil være andre arrangører som tidligere i år har måttet avlyse på grunn av snømangel som kanskje kan gjennomføre renn 29/1 så følg med på kretsen sine hjemmesider og EQ-timing for påmelding til dette.


Vi håper å kunne arrangere Raufossrennet med stil og cross-elementer i 2023!